Mũi khoan rút lõi phi 25

200,000 

còn 10 hàng

Danh mục: