Máy phát điện 15KW- không đề

25,500,000 

Model: D24

Loại. Máy phát điện nổ chạy dầu diesel

Công suất: 15KW

Điện ÁP: 220V-380V

Danh mục: