Đầu nghiền 12

6,000,000 

Nghiền các loại nguyên liệu khô cho ra độ mịn tùy ý.

còn 10 hàng